Ako i za novi moratorijum, koji bi tebalo da se primenjuje od 1. avgusta, budu važila ista pravila kao i kod prethodnog tokom vanrednog stanja, klijenti koji prihvate pauzu, neće morati da izmiruju nikakve obaveze prema banci i davaocima lizinga, tokom njegovog trajanja.

Ali će zato novi plan otplate kredita, bilo da je u pitanju gotovinski, stambeni ili neki drugi, nakon pauze podrazumevati produžetak otplate i veće rate do kraja otplate. Oni koji budu želeli da nastave sa otplatom, verovatno će i sada imati tu mogućnost.

Dok je prvi moratorijum odbilo tek oko pet odsto klijenata, sudeći po komentarima na društvenim mrežama i svakodnevnim pritužbama klijenata koji su se pokajali što su ga prihvatili, sada će se na zastoj odlučiti mnogo manji broj.

Otplata kredita se posle moratorijuma za one koji su ga prihvatili, produžava za broj meseci zastoja, a iako finansijske kuće nisu obračunavale zateznu kamatu na dospela, a neizmirena potraživanja i nisu pokretale postupak izvršenja, sve rate do kraja otplate su uvećane.

Razlog je što banke obračunavaju redovnu kamatu tokom trajanja moratorijuma, a ukupan zbir kamata za ta tri meseca su prerasporedile na preostali broj rata, štoje dovelo do povećanja mesečne obaveze.

To povećanje zavisi od preostale glavnice kredita, visine ugovorene redovne kamate i preostalog roka otplate. Kako bankari kažu, u rati na početku otplate kredita veći deo je kamata, a manji glavnica, a kako se kredit privodi kraju, kamata je sve manja, a glavnica čini veći deo mesečne rate.

Jasno je onda da će najveće povećanje mesečnog troška osetiti upravo korisnici stambenih kredita, pogotovo oni koji su tek počeli sa njihovom otplatom.Već posle donošenja Odluke, NBS je krajem marta na svom sajtu objavila primere otplate stambenog i keš kredita nakon pauze.

Mediji su danima obaveštavali o tome, ali su svejedno veće rate koje su počele da se skidaju sa računa od 1. jula šokirale mnoge.

Prema reprezentativnom primeru za gotovinski kredit od 500.000 dinara sa rokom otplate od 84 meseca, koji je u trećoj godini otplate, nominalnom kamatnom stopom od 9,82 odsto, mesečna rata od 8.320,9 dinara, nakon primene zastoja porasla je za 310,95 dinara – na 8.631,85 dinara.

Kurir, Novosti / GZS

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here