Grupa građana “Inicijativa za Požegu” nedavno je na svom portalu objavila dokumentaciju, na osnovu koje, postoje indicije da će na teritoriji opštine Požega biti građene mini hidroelektrane. Ova GG je nedavno izašla sa još jednim saopštenjem, po kojoj se protive navodnoj izgradnji mini hidroelektrana. Tekst objavljen na njihovom portalu prenosimo u celosti:

Inicijativa za Požegu podnela je inicijativu Opštinskom veću opštine Požega za pokretanje postupka raskida Protokola o izgradnji MHE na teritoriji opštine Požega.
Dana 03.12.2019. g. načelnik Opštinske uprave opštine Požega, postupajući po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dostavio je Inicijativi za Požegu Protokol o saradnji, zaključen dana 17.10.2019. g. između Opštine Požega i privrednog društva “KRISNEV MHE” d.o.o. iz Beograda. Navedenim protokolom su regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa izgradnjom 4 mini-hidroelektrane na teritoriji opštine Požega, a o čemu je Inicijativa za Požegu nedavno pisala.

 

Zaključenju navedenog pro

tokola je prethodilo pribavljanje mišljenja od opštinskog pravobranioca, te pribavljanje saglasnosti za zaključenje navedenog Protokola od strane Skupštine opštine.

Opštinski pravobranilac, vrsni pravnik Miladin Filipović, u svom maniru dao je ‘stručno’ mišljenje o ovom pitanju, ocenivši da u konkretnom slučaju ‘nema oštećenja interesa opštine, niti posebnih obaveza opštine’.

Nakon pribavljenog ‘stručnog’ mišljenja opštinskog pravobranioca, na red su došli stručnjaci iz odborničkih klupa, čiji je zadatak bio da predsedniku opštine daju saglasnost za zaključenje navedenog Protokola. U skladu sa ustaljenom praksom, odbornici vladajuće većine po automatizmu podigoše ruke radi usvajanja još jednog predloga koje im je opštinsko veće dostavilo na izglasavanje.

Imajući u vidu uticaj koji izgradnja MHE ima na životnu sredinu, smatramo da je zaključenju navedenog protokola morala prethoditi javna rasprava, u kojoj bi učešće uzela pre svega stručna javnost, ali i građani naše opštine.

Ističemo da je stručna javnost u više navrata ukazala na negativne posledice koje izgradnja MHE ostavlja na bio- i geodiverzitet, a koje su nesrazmerne koristi koja se ostvaruje proizvodnjom električne energije iz navedenih izvora.

Imajući u vidu navedeno, Inicijativa za Požegu je dana 11.12.2019. g. Opštinskom veću opštine Požega podnela inicijativu za pokretanje postupka raskida spornog Protokola zaključenog sa privrednim društvom “KRISNEV MHE” d.o.o. iz Beograda. Smatramo da još uvek nije kasno da se navedeni protokol raskine, imajući u vidu činjenicu da investitor još uvek nije pribavio potrebne dozvole za izgradnju navedenih MHE, niti je rešio imovinsko-pravne odnose, a što je pretpostavka za izgradnju navedenih objekata.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here