Kancelarija za javna ulaganja Vlade Srbije finansira projekat sa 20 miliona dinara.

Kad je stigla voda iz vodosistema „Rzav“ za slučaj nužde grad Čačak nije napustio sopstvene izvore. Tim primerom pošla je i Požega. Pola posla je urađeno pa će već naredne godine i ovaj grad imati i alternativno snabdevanje vodom iz svojih izvorišta. Za taj poduhvat Razvojna agencija grada i opština su obezbedile izradu tehničke i druge potrebne dokumentacije, a Kancelarija za javna ulaganja Vlade Srbije finansira radove sa 20 miliona dinara.

Tokom leta kompletno je rekonstruisana crpna stanica. Pri kraju su radovi i na osposobljavanju devet bunara na desnoj obali Skrapeža. Oni su zagađeni 1983. godine kad je u njih doprla nafta iz prevrnute cisterne. Tada je s mukom izvršena sanacija bunara koji su služili 10 godina. Konzervirani su kad je u Požegu stigla voda iz vodosistema „Rzav“, ali opet ima problema. Tokom suše Rzav utanji pa uslede restrikcije. Već iduće godine Požega će imati svoju kvalitetnu vodu iz tih devet bunara nedaleko od mosta preko reke – obećava Slavko Dobrić, direktor Razvojne agencije Požega.

Dobrić kaže da posle završene crpne stanice i rekonstrukcije devet bunara koja je pri kraju na proleće predstoji zamena dva kilometra azbestnih cevi do rezervoara na Lisištu iznad grada.

Manji troškovi

Izvorišta ćemo predati Komunalnom javnom preduzeću „Naš dom“, koje vrši distribuciju vode pa će u slučaju restrikcija Požega imati kvalitetnu vodu za piće, a preduzeća manje troškove jer voda sa „Rzava“ i nije baš jeftina – dodaje direktor Dobrić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here