Meštani užičkog sela Bioska protestovali su protiv gradnje mini hidroelektrane na seoskom potoku. Tako bi ostali, kažu bez vode za piće, za stoku i zalivanje, a sve vodenice potočare bi bile ugašene.

Seoski potok Gornje ili Ćosića vrelo za Bioštance, posebno za sušnih meseci kao ove jeseni znači život. Sa njegovog izvora piju vodu, na njemu poje stoku, njegovom vodom zalivaju useve i pokreću vodenička kola. Stavljanje vrela u cevi sve bi promenilo., a sve vodenice potočare bi bile ugašene.

Seoski potok Gornje ili Ćosića vrelo za Bioštance, posebno za sušnih meseci kao ove jeseni znači život. Sa njegovog izvora piju vodu, na njemu poje stoku, njegovom vodom zalivaju useve i pokreću vodenička kola. Stavljanje vrela u cevi sve bi promenilo.

Pripremila Slavica Jovanović

“Živeo sam od ovog potoka. Moj deda, pa otac su držali vodenicu koja nas je ishranila, to je bio jedini izvor prihoda”, kaže Radoje Mijatović iz Bioske.

Navodi da je na slivu potoka bilo oko 27 vodenica.

“Dozvola je izdata u septembru mesecu 2015. U njoj u članu 7 stoji da, ukoliko investitor u roku od dve godine ne otpočne izvođenje radova, odnosno ne započne gradnju objekta dozvola prestaje da važi. Dokaz je zapisnik građevinskog inspektora sa terena da se radovi ne izvode”, kaže Vladan Sinđić iz  Građanske čitaonice “Libergraf”,

U užičkom odeljenju za urbanizam rekli su da će početkom sedmice dozvola za gradnju biti poništena. Inače, od prošle godine više od pola Bioske je pod zaštitnom zonom hidroakumulacije Vrutci gde je gradnja pod posebnim uslovima dozvoljena samo meštanima.

Ipak, investitor koji danas nije odgovarao na telefonske pozive, bio je u selu.

“Prvo je zvao telefonom pa je dolazio kod mene kući, kao ima crevo postavljeno koje služi za navodnjavanje malina i kupina da se ukloni jer će smetati kad dođe da izvodi radove”, kaže Dragan Pejić iz Bioske.

Vladan Sinđić kaže da je investitor čest gost ovog kraja jer ima još jednu investiciju na jezeru Vrutci.

“Ta mini hidroelektrana radi i donosi mu debeo profit”, ukazuje Sinđić.

Sa malim hidroelektranama većina Užičana prvi put se srela 2013. kada je od algi pocrvenelo jezero Vrutci sa koga se grad snabdevao vodom za piće, a upravo ispod brane je mala elektrana. U međuvremenu, na nekoliko mesta je ili započeta ili se planira gradnja kojom bi planinski potoci i rečice potekli cevima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here