SVA  PLAĆANJA  U  OPŠTINSKOJ  UPRAVI  POŽEGA,  OD  SADA  SE  MOGU  OBAVITI  BEZ  PROVIZIJE – PLATNIM KARTICAMA

Ivan Novaković, zamenik predsednika opštine Požega

SVA  PLAĆANJA  KOJA  GRADJANI  TREBA  DA  OBAVE  PREMA  LOKALNOJ  SAMOUPRAVI,  U  POŽEGI  MOGU  DA  SE  PLATE  BEZ  PROVIZIJE  I  TO  PLATNIM  KARTICAMA.

OVO  JE,  KAŽU,  SAMO  JEDNA  OD  POGODNOSTI  KOJE  OPŠTINSKA  UPRAVA  POŽEGA  UVODI  U  CILJU  OLAKŠANJA   POSLOVANJA  SVIH  GRADJANA.

 

 

RUKOVODSTVO  OPŠTINE  POŽEGA  JE  POSTALO  SVESNO  POTREBE  UVODJENJA  ŠTO  VIŠE  ELEKTRONSKIH   SERVISA  U  SVAKODNEVNI  RAD.

NJIMA  BI  SE  OLAKŠAO  RAD  OPŠTINSKE  UPRAVE  ALI  BI  OLAKŠANJE  OSETILI  I  MNOGI  GRADJANI.

ZBOG  TOGA  SU  OBAVLJENE  PRIPREME  I  OVIH  DANA  U  RAD  SU  U  NEKOLIKO   SLUŽBI,  PUŠTENI    TERMINALI   ZA  ELEKTRONSKU  NAPLATU.

 

 

„OPŠTINA  SE  ODLUČILA DA  UVEDE  „POS TERMINALE“  NA  SVOJIM  ŠALTERIMA.  POS  TERMINALI  KAO  UREDJAJI  NISU  NIKAKVA  NOVOST  I  ONI  SU  NA  PRODAJNIM  MESTIMA  U  PRODAJNIM  OBJEKTIMA  PRISUTNI  VIŠE  OD  DECENIJE.

ONO  ŠTO  JESTE  ZANIMLJIVO  JESTE  DA  SMO  IH  SADA  IMPLEMENTIRALI  I  NA  NAŠIM  ŠALTERIMA.   TO  PRAKTIČNO  ZNAČI  DA  ĆE  SVI  GRADJANI  MOĆI  OD  SADA  DA  NA  ŠALTERIMA  OPŠTINSKE  UPRAVE  IZVRŠE  I  PLAĆANJA  PLATNIM  KARTICAMA.

DAKLE,  DO  SADA  JE  POSTUPAK  BIO  DA  GRADJANIN  KOJI  IMA  NEKU  POTREBU  I  TREBA  MU  NEKAKAV  DOKUMENT,  POTVRDA  I  TAKO  DALJE  ILI  TREBA  DA  PLATI  NEKI  POREZ,  PRVO  JE  DOLAZIO  NA  ŠALTER,  DOBIJAO  UPUTSTVA  ZA  PLAĆANJE  A  POTOM  BI  MORAO  NEKOM  ŠALTERU  BANKE  ILI  POŠTE,  IZVRŠI  TO  PLAĆANJE  I  DA  SE  SA  PRIZNANICOM  VRATI  NA  ŠALTER  PORESKE  LOKALNE  ADMINISTRACIJE  ILI  NA  ŠALTER  OPŠTINSKE  UPRAVE.

SAD  TO  SVE  IDE  MNOGO  BRŽE ! DAKLE,  SADA  U  JEDNOM  DOLASKU  GRADJANI  MOGU  DA  ZATRAŽE  DOKUMENT  ILI  USLUGU  KOJA  IM  TREBA,  NA  LICU  MESTA  PLATNOM  KARTICOM   MOGU    DA  IZVRŠE  PLAĆANJE  –  TIME  ŠTEDE  VREME,  ŠTEDE  ODLAZAK  U  NEKU  DRUGU  INSTITUCIJU,  ŠTEDE  PROVIZIJU  ZA  PLAĆANJE  KOJU  BI  PLATILI  U  NEKOJ  BANCI  ILI  POŠTI  I  NA  TAJ  NAČIN,  DAKLE,  VRLO  JEDNOSTAVNO,  VRLO  BRZO  I  PRECIZNO  I  TAČNO,  PLAĆAJU  NA  SAMOM  ŠALTERU,  OPŠTINSKE  UPRAVE.

ONO  ŠTO  JE  JOŠ  ZANIMLJIVO,  NARAVNO,   GRADJANI  KOJI  IMAJU  KREDITNE  PLATNE   KARTICE,  SADA  MOGU  I  NEKU  PORESKU  OBAVEZU,   KOJA  U  SUŠTINI  MOŽE  BITI  I  U  NEKOM  VEĆEM  IZNOSU,  PLATITI  KREDITNOM  PLATNOM  KARTICOM,  A  ONDA  DA  IM  SE  TO  PRAKTIČNO  KROZ  NJIHOV  ARANŽMAN  SA  BANKOM  RAZDVOJI  NA  PLAĆANJE  U  VIŠE  RATA,  KAKO  INI  TO  VEĆ  IMAJU  SA  SVOJOM  BANKOM.“

 

 

DAKLE,  KORIST   OD  OVAKVOG,  BEZGOTOVINSKOG  NAČINA  PLAĆANJA  JE  VIŠESTRUKA,  POČEV  OD  VREMENA  KOJE   NEĆE  GUBITI  OKO  ODLASKA  U  POŠTU  ILI  BANKE  RADI  PLAĆANJA  PREKO   IZBEGAVANJA  PROVIZIJA  DO  MOGUĆNOSTI  PLAĆANJA   NA  RATE.

SA  DRUGE  STRANE,  NA  OVAJ  NAČIN  SE  U  POŽEŠKOJ  OPŠTINSKOJ  UPRAVI  MOŽE   PLATITI  SVE  ŠTO  JE  VEZANO   ZA   PROCEDURE   IZ  NADLEŽNOSTI   LOKALNE  SAMOUPRAVE.

 

 

 

“USLUGE  KOJE  GRADJANI  MOGU  PLATITI  SU  PRAKTIČNO  SVE  USLUGE  KOJE  SE  NAPLAĆUJU  U  OKVIRU  RADA  OPŠTINSKE  UPRAVE,  DAKLE,  SVE  USLUGE  KOJE  PRUŽA  MATIČNA  SLUŽBA,  SVE  USLUGE  KOJE  PRUŽA  ODELJENJE   URBANIZMA,   SVE  USLUGE  KOJE  SU  VEZANE  ZA  LOKALNU PORESKU    ADMISNISTRACIJU,  DAKLE,  PRAKTIČNO  SVE  ONO  ŠTO  GRADJANI  TREBA  DA  PLATE  NA  BILO  KOJI  NAČIN,  SADA  TO  MOGU  URADITI  PLATNIM  KARTICAMA.”

 

 

INAČE,  BEZGOTOVINSKA   PLAĆANJA   SVIM  VRSTAMA  KARTICA  U  POŽEŠKOJ  OPŠTINSKOJ  UPRAVI,  MOGU  SE  OBAVITI  TOKOM  ČITAVOG  RADNOG  VREMENA,  ODNOSNO  OD  7,00  DO  15,00 SATI.

Tekst: Rade Marković