Centar za socijalni rad Požega jedan je od retkih ustanova ovog tipa u Srbiji koji ima dve zgrade za smeštaj socijalno ugroženih osoba gde se može zbrinuti po sedam porodica, a poseduju i odeljenje za smeštaj starih lica koji može da smesti oko 50 korisnika.

Image

Dom se nalazi na Savincu, 2,5 kilometra od Požege, u bivšoj bolničkoj zgradi koja je adaptirana. U domu za stare od otvaranja se traži mesto više. Trenutno su na smeštaju 52 korisnika a pokrenuta je i inicijativa za proširenje kapaciteta, za šta je dobijena načelna saglasnost od resornog ministarstva za još oko 40 mesta.

“Kada će da se krene u realizaciju te ideje zavisi od puno faktora i usklađivanja sa novim zakonom koji reguliše ovu oblast”, kazao je direktor Centra za socijalni rad Đurđe Raković.

Prema njegovim rečima, ova ustanova pokriva područja Požege, Kosjerića, Arilja, delimično Užica, ali dolaze i korisnici iz drugih opština.

“Svi potencijalni korisnici dostavljaju zahtev po principu dobrovoljnosti, a onda se dostavlja medicinska dokumentacija. Mi primamo sva starija lica raznih kategorija, pokretne i nepokretne osobe, jedino nemamo uslova za psihijatrijske bolesnike. U timu koji odlučuje o podnetim zahtevima imamo doktroku i stručne radnike. Postupamo i u urgentnim slučajevima, na primer ako staro lice nema nikog ko će o njemu da brine, s tim što po nalogu nadležnog ministarstva korisnici popunjavaju i obrazac u kome se izjašnjavaju da li žele da budu smešteni kod nas ili u privatnim domovima koji su izjednačeni”, rekao je direktor Centra za socijalni rad.

Raković je istakao da se u zgradama koje se nalaze u njihovom posedu obično smeštaju lica bez primanja, bez mogućnosti da reše problem stanovanja, razvedeni, samohrani roditelji, invalidna lica…

“Dva stuba na koje se oslanjamo jesu resorno ministarstvo i lokalna samouprava. A kako su ocenili naš rad govori i podatak da smo dobili licencu za domsku ustanovu”, ističe Raković.