Povodom Međunarodnog dana Mladih u svetu, udruženje građana “Pokret mladi za Požegu” iz Požege, šalje nam saopštenje:

U Srbiji obeležavamo još jedan Dan mladih, na žalost, sa poražavajućom statistikom. Posle svih problema i nedaća, koje je naša zemlja preživela, došlo je vreme tranzicije i promena. Promene se dešavaju već duži vremenski period, ali za to vreme, mladi su počeli masovno da napuštaju Srbiju. Statistike govore da 60% mladih ljudi u Srbiji, svoju budućnost vidi preko granice, a jako malo broj njih želi da ostane i radi u svom rodnom kraju. Kada pogledamo podatke, još gore stanje je na polju ostajanja mladih na selu i zasnivanja porodica. U Srbiji prvo moramo raditi na tome, da se mladim ljudima obezbedi više radnih mesta i da se ponovo može stvoriti takozvana “srednja ekonomska klasa” ljudi, koji mogu pristojno živeti od svog rada. Normalno je da ne može svako završiti fakultet,mada u našoj zemlji ima sve više visokoobrazovanih osoba, koje žele da odu u inostranstvo. Zanatlije i majstori sa srednjim obrazovanjem, sve su ređa pojava, a oni koji imaju znanje u tom pogledu, rade van granica naše zemlje. Možemo navesti još mnogo činjenica, koje prikazuju lošu demografsku statistiku Srbije, ali bolje da se svi zajedno borimo da te činjenice promenimo.

Poslednjih godina, dešavaju se određene promene vezane za ulaganje u omladinu, ali te promene moraju biti još masovnije, kako bi pokazale boljitak. Takođe se mora sprovesti decentralizacija, kako manji gradovi praktično ne bi izumrli, seobom ljudi u velike gradove. Moraju se stimulisati mladi ljudi koji žele da ostanu na svojim ognjištima, kako nam sela ne bi izumrla,kao što imamo priliku da vidimo neke primere u Srbiji.

Naše udruženje nije politička organizacija, već udruženje koje želi da pomogne i pospeši život ljudi u Požegi i okrugu, zbog toga ćemo marljivim radom pokušati da projektima i predlozima možemo pomoći da mladi ne odlaze iz Požege i okruga.

Upamtite! Sunce tuđeg neba ne greje kao ono u rodnom kraju, a novac nikada ne može kupiti “mir u duši”!

Naša promena mora krenuti od nas samih i od toga da sami budemo bolji, jer dok ne budemo bolji, neće nam biti bolje- Patrijarh Pavle