Grupa Građana “Inicijativa za Požegu” objavila je članak na svom portalu, koji prenosimo u celosti, a koji se tiče gasifikacije Požege.

Gasifikacija. Šta znači to za jedan grad? Prosperitet, odlika razvijenog grada, dobra osnova za ulaganje investitora, pouzdanost, zaštita životne sredine, ušteda za budžet?
Tako piše u udžbenicima i to prihvatiše radikali 2007. godine i pripremiše sve za isporuku prirodnog gasa u Požegi. Prihvatiše priču i demokrate 2008. godine i počeše da gasifikuju javne ustanove u skladu sa raspoloživim budžetom (JKP, Narodna biblioteka, Poreska uprava, Opština, MUP, bivši Dom vojske…). Svake godine bar jedna javna ustanova. Mali pomaci, ali nekakva vizija, makar u naznakama. Dođoše 2016. i naprednjaci. Znaju sve i rade najbolje u interesu građana. Tako govoriše. Ispostavilo se da su radili u sopstvenom interesu u svakoj oblasti. Gasifikaciju su potpuno odbacili iz svog programa kada su shvatili da nabavkom čvrstog ogreva mogu da imaju mnogo više sopstvene koristi nego da se rvu sa strogim zakonskim procedurama vezanim za gasifikaciju, a pri tom nikakve lične koristi.

U našem malom mestu imamo dotrajale, zastarele i neefikasne sisteme grejanja u većini javnih ustanova. U našem malom mestu, poznatom po ekstremno niskim temperaturama, velikom broju ledenih dana, čak i osmomesečnim grejnim sezonama i nedostatku gradske toplane, niko od vladajuće garniture da se ozbiljno pozabavi pitanjem efikasnog grejanja ni javnih ustanova, a kamoli celog grada.
Šta nam se trenutno dešava?

Osnovna škola “Emilija Ostojić” ima kotlove na čvrsto gorivo koji ne rade. Iznalaze se loša rešenja, umesto pravog rešenja koje im se prostire sa svih strana škole. Dotrajali kotlovi na čvrsto gorivo prvo se menjaju dotrajalim poklonjenim polovnim kotlovima na čvrsto gorivo, pa se zidaju potrebni dimnjaci, koji ispuštaju dimne gasove i čvrste čestice u tolikoj meri da građanstvo na sudu ostvaruje svoja prava na čist vazduh, pa se “procureli” zamenjeni dotrajali kotlovi zamenjuju neekonomičnim i neefikasnim klima uređajima, pa se planira rušenje postojeće kotlarnice i izgradnja nove na drvnu masu (sečku), pri čemu ne postoji ni mesto za skladištenje kabaste sečke, niti se može skladištiti količina potrebna za celu grejnu sezonu, niti postoji propisan pristupni put za dovoz iste. A gasovodna mreža sa svih strana škole. A, dimni gasovi od sagorevanja prirodnog gasa sadrže preko 95% vodene pare.

Osnovna škola “Petar Leković” greje se na lož ulje. U današnje vreme kada je lož ulje minimum tri puta skuplje od ostalih energenata. A i dotrajali su kotlovi. A i postoje priče o zloupotrebi cisterni sa lož uljem od strane nekih dobavljača, te donacija, te nije. Te poklonili uz pompezno TV snimanje, te sutradan se predomislili i uzeli lož ulje natrag. A gasovodna mreža sa svih strana. A prirodni gas jeftiniji tri ipo puta od lož ulja.

Gimnazija i Tehnička škola Požega greju se na čvrsto gorivo. Kotlovi su, pogađate, dotrajali, potpuno neefikasni. Gasovodna mreža je, pogađate, ispred kotlarnice. Ne! I tu se planira drvna masa. Ali, to je direktiva iz centrale. Mora se! Gas predvideti samo opciono. Da se zamažu oči građanstvu. Koje inače puni budžet, ali to nije važno.

Požeški vrtići lepih imena: Bambi, Leptirić i Pčelica. Greju se ili na električnu energiju ili na lož ulje. Sistemi su neefikasni i za nijansu manje dotrajali nego u školama. Do svakog je stigla gasovodna mreža. Ali, zašto plaćati račune za grejanje tri puta niže, kada se plaćaju iz budžeta? Koga briga? Ko ima taj nivo svesti da je korišćenje električne energije za grejanje neprihvatljivo u smislu čuvanja energije za planetu?

Sportsko kulturni centar u svom sastavu ima jednu sportsku halu, jedan bioskop i jednu galeriju, između ostalih objekata. Hala nema grejanje, bioskop se greje na lož ulje, galerija na struju. Gasovodna mreža je svuda okolo tih objekata. Treba li ponoviti da je prirodni gas jeftiniji?

Dom zdravlja, Hitna pomoć, Centar za socijalni rad i Gradska apoteka. Greju se na čvrsto gorivo. Sistem dotrajao. Da li iko razmišlja da se te celine razdvoje i greju svaka posebno zbog različitog radnog vremena? Da li iko razmišlja o uštedi energije, koja se rasipa kao da je besplatna?

Potrošeno je dosta vremena i reči u prezentaciji prednosti prirodnog gasa kao energenta svim vladajućim strukturama, sa delimičnim ili nikakvim uspehom. Inicijativa za Požegu prepoznala je gasifikaciju kao sistem vrednosti za koji se treba zalagati. Da li naprednjačka vlast izbegava gasifikaciju zbog nekoruptivne nabavke? Vreme će pokazati.