Apelujemo na korisnike da racionalno koriste vodu, odnosno da vodom za piće ne navodnjavaju poljoprivredna dobra i zalivaju zelene površine, rashlađuju pločnike, pune bazene…Neophodno je naglasiti da je sistem za vodosnabdevanje opštine Požega projektovan za upotrebu u domaćinstvima, a ne za ostale potrebe. U skladu sa napred navedenim, prema onima koji u vreme crvenog meteo-alarma budu prekomerno trošili vodu, komunalna inspekcija će postupiti u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskih akata koji regulišu predmetnu materiju. Opštinskom odlukom navodnjavanje poljoprivrednih poseda se smatra nenamenskom potrošnjom i kao takvo će biti sankcionisano. Najopterećeniji sistem za vodosnabdevanje je u delu Rasne, Uzića, Gorjana, Visibabe, Radovaca i Ševarica.

Sektor Vodovoda i Kanalizacije JKP Naš Dom Požega