Od 20. do 30. maja na putu Pakovraće (Markovica) – Kratovska stena, kod Međuvršja, izvodiće se radovi na odstranjivanju nestabilne stenske mase sklone odronu i kavanju kosina.

Putebi Srbije navode da će radovi biti izvođeni u vremenu od 8 do 17 sati, kao i da će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem, sa povremenim obustavama u trajanju od 15 do 20 minuta.