Jedan od najsigurnijih načina za kupovinu stana da se kupac obrati agenciji ili nekoj od grupacija udruženih agencija