Tehnička škola iz Požege spremna je za novu generaciju učenika. Ova škola svake godine ulaže u svoju nastavnu infrastrukturu kao i u dualno obrazovanje. U ovoj ustanovi đaci uče teoriju koju primenjuju kroz praktičnu nastavu. Naravno mnogi drugi smerovi koji nisu vezani za samu proizvodnju, kvalitetni su i primenljivi u praksi.  Kada završe sa školovanjem đaci su spremni za radne zadatke. Pogledajte promotivni video materijal koji su đaci škole pripremili.

Ilija Mirosavić-031info