Izlaskom Srđana Noga i Zorana Radojičića iz poslaničke grupe Dveri, ova poslanička grupa prestala je da postoji. Ranije poslaničku grupu napustio je Miladin Ševarlić, tako da su Boško Obradović, Ivan Kostić, Marija Janjušević i Dragan Vesović sada samostalni poslanici.

Izvor:Mediaportal