U našu redakciju stiglo je saopštenje GG Inicijativa za Požegu koje prenosimo u celosti.

Na sajtu opštine Požega ove nedelje objavljena je Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Gorivo za službena vozila za potrebe Opštinske uprave Požega.

Procenjena vrednost javne nabavke je 1.600.000,00 dinara, a ugovor je dodeljen ponuđaču “Lukoil” Srbija.

Ono što je zanimljivo su izmene konkursne dokumentacije koje su pratile ovu nabavku. U osnovnom tekstu konkursne dokumentacije od 21.03. 2019. kao dodatni uslov za ponuđača bilo je propisano “da raspolaže SA NAJMANJE JEDNIM MALOPRODAJNIM OBJEKTOM NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA na kojem može omogućiti naručiocu/kupcu preuzimanje predmetnih dobara, sukcesivno, po njegovim potrebama”. Po nalogu lokalne vlasti, konkursna dokumentacija je ubrzo promenjena i na sajtu opštine su nedelju dana kasnije objavljene izmene konkursne dokumentacije za nabavku goriva za službena vozila OU Požega.

Kao novi dodatni uslov za ponuđača propisani su zahtevniji tehnički kapaciteti i to “da raspolaže SA NAJMANJE 10 MALOPRODAJNIH OBJEKATA NA TERITORIJI SRBIJE OD KOJIH JE JEDAN NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA na kojem može omogućiti naručiocu/kupcu preuzimanje predmetnih dobara, sukcesivno, po njegovim potrebama”.
Na ovaj način opštinska vlast je nezakonito i neposredno uticala na konkurenciju i onemogućila učešće u postupku javne nabavke svim lokalnim ponuđačima (PESAK PETROL DOO, PESAK DOO, GAGA PETROL DOO, MK PETROL Gorobilje…), uprkos tome što su neki od njih tradicionalno imali najpovoljnije cene goriva. Ove firme su u potpunosti ispunjavale tehničke kapacitete iz prvobitnog teksta konkursne dokumentacije, a neke od njih su godinama bile pouzdan partner OU Požega. Pored očigledne štete nanete lokalnim privrednicima, opštinska vlast je ovim putem sve mahinacije u vezi sa točenjem goriva u službene automobile, po kojima je inače dobro poznata, izmestila iz lokalnih okvira, što i jeste bio glavni motiv za izmenu konkursnih uslova.

.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here