Angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu pomoću mobilne

Илустрација, фото: ГЗС

aplikacije prvi put je moguće u Srbiji od početka ovog meseca. Ujedno, to je i prva potpuno operativna aplikacija za mobilne telefone za jedan servis javne uprave, kreirana u okviru projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika” koji NALED realizuje uz podršku Nemačke razvojne saradnje GIZ. Pored portala Poreske uprave www.sezonskiradnici.gov.rs, poslodavci će odsad imati još jedan efikasan alat za registraciju sezonaca, a radnici će time steći mogućnost da telefonski provere da li su prijavljeni.

“Mobilna aplikacija učiniće pojednostavljenu proceduru angažovanja još pristupačnijom, jer su istraživanja pokazala da dve trećine korisnika prednost daje aplikacijama u odnosu na veb-portale kao ugodnijim za korišćenje. Isto tako, tri od četiri korisnika najčešće internetu pristupa preko telefona”, kaže Vladimir Čupić, predsednik Saveza za hranu i poljoprivredu NALED-a, dodajući da od aplikacije „sezonski radnici” očekuje da poveća broj poslodavaca koji unosom JMBG, datuma kada će radnik raditi i odabirom vrste posla na legalan način mogu da obezbede pomoć u poljoprivrednim radovima.

“Za prva tri meseca primene pojednostavljenu proceduru već je koristilo 70 poslodavaca. Među njima sezonce je angažovalo i 17 fizičkih lica”, otkriva Čupić.

Podaci sistema za elektronsku prijavu pokazuju da je od januara ove godine na poslovima u poljoprivredi bilo angažovano 2.987 sezonskih radnika, koji su prijavom ostvarili pravo na penzijski staž i osiguranje u slučaju povrede na radu. Za njih je plaćen porez u iznosu od 4,2 miliona dinara, kao i gotovo 12 miliona dinara doprinosa.

Sezonci su dosad angažovani u 95 gradova i opština širom Srbije, najviše u Vojvodini. Zbog sezonskog karaktera posla najčešće su bili angažovani na orezivanju, kao i na poslovima koji su u vezi sa čišćenjem, sortiranjem, pakovanjem i skladištenjem poljoprivrednih proizvoda.

Pomoć u korišćenju aplikacije i portala, poslodavci i sezonski radnici mogu da potraže u servisnim centrima koji su dosad formirani u 83 lokalne samouprave. Njihovo uspostavljanje i obuku zaposlenih sprovodi NALED u okviru istog projekta. Samo u martu organizovano je 30 obuka, na kojima je učestvovalo 604 zaposlena u lokalnim samoupravama i poslodavaca. Nove obuke su planirane do uspostavljanja svih predviđenih servisnih centara. Mobilna aplikacija „sezonski radnici” od 1. aprila dostupna je za preuzimanje na gugl plej storu, a uskoro će biti na raspolaganju i vlasnicima telefona sa IOS operativnim sistemom.

Prava i obaveze radnika i poslodavaca

Sezonski radnici ostvariće pravo na PIO i zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Neće izgubiti ni status sa evidencije NSZ-a, tako da im neće biti obustavljena naknada koja se u toj službi ostvaruje. Inače, mesečni izdaci poslodavaca na ime poreza i doprinosa po sezonskom radniku u proseku iznose 6.000 dinara (300 dinara po danu), dok su pre bili 10.200 dinara. Poslodavac može da angažuje jednog radnika najviše 120 dana u kalendarskoj godini, računajući zbir dana angažovanja preko portala i ugovora o privremeno-povremenim poslovima. On može biti pravno lice, preduzetnik, kao i fizičko lice, odnosno poljoprivrednik. Poslodavci i radnici zaključuju usmeni ugovor koji stupa na snagu u momentu prijave preko onlajn portala.