Dan opštine Požega- Blagovesti 7.4.2019.

U proleće 1832. godine, negde oko Blagovesti, Knjaz Miloš naredi arhitekti Lazaru Zubanu da formira novi gradski trg odnosno jezgro varošice Požege.
Tako je nastao centar varoši, strogo kružnog oblika, sa ukrštanjem glavne ulice u obliku pravoslavnog krsta, koji je postao svojevrsna svetska atrakcija, a ujedno i centar modernog naselja očuvanog do današnjih dana.
U znak sećanja na rodonačelnika moderne srpske države, našeg knjaza Miloša i njegovu naredbu da se formira moderno naselje, Skupština opštine je donela Odluku da 7. APRIL- BLAGOVESTI, bude- DAN POŽEGE.
Uz slavlje, ovo je dan kada se sećamo zasluženih pojedinaca i kolektiva i kada uz zahvalnost njima, čestitamo ovaj dan svim građanima Požege, ali i cele opštine, sa željom da nam svaki naredni bude još uspešniji.