Poruka svim mladim kolegama koji ce nas naslediti, nadam se u skorijoj budućnosti… Minimum lekarske etike podrazumeva da ako si direktor bolnice ili načelnik odeljenja ne možeš tražiti sponzore za svoja putovanja na kongrese, dok ti pacijenti leže u užasnim uslovima. Imajte na umu uvek da se ne razboljevaju ljudi da bi mi dokazivali svoje znanje, već smo se školovali da bi pomagali bolesnim ljudima! Briga o pacijentu uvek mora da vam bude prvo na umu, pa posle sve ostalo i znajte da ste privilegovani jer ste učenjem stekli moć i mogućnost da pomažete onima kojima je to najpotrebnije.