U toku je prolećna setva, a poljoprivrednicima veliki problem predstavlja nedostatak vlage u zemljistu. Veliki deo kultura je zasejan, ali je samim tim i ugroženo nicanje. Ratari koji imaju mogućnost navodnjavanja,već su pokrenuli svoje sisteme, jer ne žele da rizikuju i čakaju padavine.

Vegetacija u voćnjacima ovog proleća krenula je od sedam do deset dana ranije u odnosu na prošlu godinu. Zasadi koji se nalaze u brdskim područjima voćarskih reona nalaze se u cvetanju i nisu imali problema sa mrazom, za razliku od onih koji se nalaze u nižim predelima, posebno pokraj reka, gde je ipak došlo do izmrzavanja. Poljoprivredni proizvođači očekuju padavine. Kako kažu, stariji voćni zasadi imaju dubok korenov sistem i mogu da izdrže bez kiše, međutim topli vetar kada je sve u cvetanju utiče na lošiju oplodnju, a samim tim i na manje prinose. Kod mladih voćnih zasada kao i kod onih koji se tek podižu obavezno je navodnjavanje, odnosno postavljanje sistema kap po kap.