Obaveštavaju se poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Požega, da će opština Požega sufinansirati kamatu na poljoprivredne kredite u 2019. godini, a na osnovu Odluke o budžetu opštine Požega za 2019. godinu („Službeni list opštine Požega“, broj 14/18), Odluke o raspodeli sredstava u okviru Programa 0101, poljoprivreda, fun.kl. 421, broj 01-020-116/19 od 11.02.2019.godine i na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Požega za 2019.godinu, broj 03-320-2/19 („Službeni list opštine Požega 1/19), a na osnovu davanja prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 320-00-01651/2018-09 dana 19.02.2019. godine.

Ova mera podrazumeva odobravanje subvencije na kratkoročni dinarski kredit koji će biti odobren tokom 2019. godine.

Intezitet pomoći je fiksan i iznosi 100% od vrednosti kamate na odobreni kratkoročni kredit.

Iznos kratkoročnog kredita za koji se subvencioniše kamata ne može biti veći od 300.000,00 dinara.

Korisnik je dužan da izvrši namensko trošenje sredstava u skladu sa ovim Programom.

Krediti će se odobravati po redosledu podošenju zahteva, za one podnosioce koji ispune opšte kriterijume, odnosno do utroška planiranih sredstava.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here