Predsednica Skupštine Opštine Požega Zorica Mitrović, zakazala je za četvrtak 04.04.2019.  21.sednicu Skupštine Opštine Požega. Za ovu sednicu, dnevni red je planiran u 20. tačaka:

1. ZAPISNIK SA DVADESETE SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE
2. ODLUKA O OPŠTINSKIM PRIZNANjIMA
3. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
4. ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
5. ODLUKA O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
6. ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
7. ODLUKA O ZBORU GRAĐANA
8. ODLUKA O SPROVOĐENjU JAVNE RASPRAVE
9. ODLUKA O ODREĐIVANjU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA IZDAVANjA U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
10. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANjU JP „RZAV“ ARILjE
11. REŠENjE O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA
12. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
13. GODIŠNjI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2019. GODINU
14. PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE POŽEGA ZA 2019. GODINU
15. IZVEŠTAJ JKP „DUBOKO“ UŽICE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA ZA PERIOD OD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
16. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE POŽEGA ZA 2018. GODINU
17. IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANjU PU „OLGA JOVIČIĆ RITA“ POŽEGA ZA 2018. GODINU
18. MATERIJAL SA ADMINISTRATIVNO MANDATNE KOMISIJE (materijal na sednici)
19. ODBORNIČKA PITANjA
20. RAZNO

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here