U našu redakciju stiglo je saopštenje GG “Inicijativa za Požegu” koje prenosimo u celosti.
Opštinska uprava u Požegi otpočela je realizaciju javno-privatnog partenrstva (JPP) za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u području opštine Požega sa grupom ponuđača na čijem čelu se nalazi firma KEEP LIGHT DOO iz Beograda. Firma KEEP LIGHT najpoznatija je po tome što već godinama na nameštenim tenderima usrećuje stanovnike Beograda basnoslovno skupom novogodišnjom rasvetom.
Opštinska uprava Požega zaključila je ugovor s firmom KEEP LIGHT i grupom ponuđača na 13 GODINA čija je vrednost na mesečnom nivou 12.700 evra bez uračunatog PDV-a. Prostom računicom dobijamo da je ovaj iznos sa uračunatim porezom na godišnjem nivou nešto manje od 22 miliona dinara, a za svih 13 godina trajanja ugovora dostići će vrednost od preko 280 miliona dinara. KEEP LIGHT je prema ugovoru kao ponuđač u obavezi da zameni stare svetiljke na delu javne rasvete novim štedljivim LED sijalicama i da ih redovno održava i menja u slučaju prestanka njihovog rada narednih 13 godina. Ponuđač nije u obavezi da održava električne instalacije na javnoj rasveti i za to Opštinska uprava Požega tek treba da raspiše javnu nabavku i izabere ponuđača radova.
Firma KEEP LIGHT sa grupom ponuđača će se finansirati iz uštede električne energije sledećih 13 godina, a ovo JPP opštini Požega trebalo bi da se isplati posle 13 godina kroz umanjene troškove za potrošnju električne energije na javnoj rasveti na račun štedljivih sijalica. Za vreme trajanja ugovora troškovi će biti znanto uvećani. Prema prvobitnom Planu javnih nabavki za 2019. godinu, a na osnovu računa za električnu energiju opštine Požega od prošle godine, procenjena vrednost za utrošak električne energije bila je 18 miliona dinara bez PDV-a. Na to treba dodati redovne troškove održavanja i kupovine materijala koji su iznosili oko 2 miliona dinara.
Samo plaćanje naknade firmi KEEP LIGHT i grupi ponuđača narednih 13 godina biće nešto manje od 22 miliona dinara godišnje, na šta treba dodati troškove električne energije i troškove za kupovinu materijala i održavanje električnih instalacija. Cela logika je u tome da će posle 13 godina ovo JPP dugoročno biti isplativo, jer će potrošnja električne energije zbog štedljivih LED sijalica biti manja, mada će opština Požega, za vreme trajanja ugovora, ponuđačima plaćati znatno više nego što je do sada plaćala račune za utrošak električne energije i održavanje javne rasvete.
Da stvari od samog početka neće ići u tom smeru pokazalo se kroz funkcionisanje novih LED sijalica montiranih na postojeće električne instalacije. Na fotografijama možete videti kako su izgledali ili izgledaju samo neki od delova našeg grada posle samo nekoliko dana od montaže novih štedljivih sijalica. Ne možemo da sudimo o tome da li je ovde reč o lošem kvalitetu novih a preskupih LED svetiljki ili o nekompatibilnosti postojećih električnih instalacija (za koje ponuđač nije nadležan) sa novim sijalicama.
Jasno je jedino da je ovo najskuplji mrak ikada i da će dugoročno isplativu matematiku aktuelnog opštinskog rukovodstva o uštedi pokvariti troškovi česte zamene preskupih LED sijalica kada posle 13 godina ta obaveza padne na opštinu ili kompletne zamene sadašnjih električnih instalacija koje ne podržavaju na optimalan način nove LED svetiljke. Kratkoročne uštede u potrošnji električne energije svakako će biti očigledne pošto u pojedinim delovima grada nova rasveta već nedeljama ne radi.
Pored toga, i tamo gde nove LED sijalice rade bez problema pojavili su se problemi praktične prirode. Nove sijalice osvetljavaju mnogo manju površinu od starih jer ne emituju svetlost difuzno već u vidu snopa. Još ozbiljniji problem je to što nove sijalice emituju tzv. belu svetlost koja je neodgovarajuća za maglovitu sredinu kakva je Požega, što sve učesnike u saobraćaju za vreme maglovitih perioda izlaže ogromnom riziku.
Ono što je sigurno je da će opština Požega sledećih 13 godina za potrebe održavanja javne rasvete plaćati daleko više nego što je plaćala do sada, uključujući u to i račune za utrošak električne energije, a da je projektovana ušteda posle 13 godina krajnje NEIZVESNA. Sigurno je još i to da će monopolistička firma KEEP LIGHT na račun građana Požege ostvariti veliki profit, koji će građani otplaćivati i kada sadašnje opštinsko rukovodstvo bude daleka prošlost.
Ako nekome nije jasno čime je korumpirana lokalna vlast, uprkos građanskim protestima koji traju duže od godina dana, otkupila indulgencije državnih centara moći, odgovor bi mogao da bude baš KEEP LIGHT.