17.marta 2004.godine na Kosovu i Metohiji izvršen je progon Srba i uništavanje Srpske imovine. Ovaj dogadjaj primer je vandalizma i najgore mržnje Albanaca prema Srbima. U tom trenutku im ništa nije bilo sveto, a jedino je bilo bitno da uzurpiraju nasilnički vekovna ognjišta Srba. Strane zemlje su reagovale sa distance i već tada je bilo uočljivo da Albanci imaju podršku mnogih stranih sila. Tužna je činjenica da i dan danas medju Srbima vlada nesloga i zavist, ikao je sve više potencijalnih neprijatelja oko nas. Takvi ćemo biti laka meta za sve. Jedino se slogom možemo izboriti protiv nepravde i neprijatelja!