Poštovani građani,
sve kritike, pohvale, sugestije i komentare u vezi sa fukcionisanjem besplatnih autobuskih  linija na teritoriji Opštine Požega, možete uputiti radnim danima od 07h:15h na kontakt telefon 069/ 720 973 ili na zvanični mejl Opštine Požega opstina@pozega.org.rs