U vremenu kada se suočavamo sa problemom bele kuge i sve starije nacije, imati potomstvo je veliki izazov. To je naročito veliki izazov za majke. Biti majka je teret i obaveza ali su to ipak “slatke muke” kako kažu majke. Raste broj godina u kojima se devojke odlučuju da postanu majke, ali ima mnogo razloga za to. Prvi razlog je što je takav vremenski trend, da se ljudi kasnije odlučuju za potomstvo, medjutim posao ima veliki udeo u tome.

Naime, primetilo se više puta da poslodavci izbegavaju da zaposle ženske osobe koje planiraju da postanu majke ili imaju malu decu. Očigledno ne žele da izgube radnu snagu, ako žene idu na trudničko bolovanje ili izostaju sa posla zbog problema sa decom. Ovakvi slučajevi su sve više zastupljeni naročito u privatnom sektoru. Imamo primere gde devojke popunjavaju anketu prilikom razgovora za posao, na temu da li planiraju da se ostvare kao majke. Država radi na povećanju nataliteta i potsticaju radjanja, ali ako se ovakvi problemi ne budu rešili, ponovo ćemo imati isti problem. Obzirom da kod nas preovladava privatni sektor, mora se zakonski sprečiti diskriminisanje žena koje planiraju da budu majke ili su se već ostvarile na tom planu. Takodje ne smemo zaboraviti na majke koje žive i rade na selu, jer su i one pod velikim teretom rada. Deca su naša budućnost i moramo brinuti o tome, da podmladimo populaciju.